• Архив

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

  Бланки

  БЛАНКИ

  1. Приемане и преместване на ученици

  2. Издаване на дубликати на документи за завършен клас, етап или степен на образование удостоверения, свидетелства

  3. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

  4. Признаване от чужбина I – VI клас


  1. Списък на родители и ученици запознати с училищния правилник, училищния учебен план, избраните учебници, възможните форми на обучение, възможностите за целодневно обучение, възможностите за обща и допълнителна подкрепа


  1. ДО КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: МОЛБА ОТ РОДИТЕЛ ЗА ИЗВИНЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯ НА УЧЕНИК ДО 3 ДНИ

  2. ДО ДИРЕКТОР: МОЛБА ОТ РОДИТЕЛ ЗА ИЗВИНЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯ НА УЧЕНИК ДО 7 ДНИ 


  1. Декларация за опазване на училищното имущество

  2. Декларации за информирано съгласие:


  1. Заявления:


  Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.