• Архив

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

  Бланки

  БЛАНКИ

   

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

  2. ПРОТОКОЛ за предоставяне на достъп до обществена информация

  3. ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


  1. Приемане и преместване на ученици

  2. Издаване на дубликати на документи за завършен клас, етап или степен на образование удостоверения, свидетелства

  3. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

  4. Признаване от чужбина I – VI клас


  1. Списък на родители и ученици запознати с училищния правилник, училищния учебен план, избраните учебници, възможните форми на обучение, възможностите за целодневно обучение, възможностите за обща и допълнителна подкрепа


  1. ДО КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: МОЛБА ОТ РОДИТЕЛ ЗА ИЗВИНЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯ НА УЧЕНИК ДО 3 ДНИ

  2. ДО ДИРЕКТОР: МОЛБА ОТ РОДИТЕЛ ЗА ИЗВИНЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯ НА УЧЕНИК ДО 7 ДНИ 


  1. Декларация за опазване на училищното имущество

  2. Декларации за информирано съгласие:


  1. Заявления:


  Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.