• Архив

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

  НП „Без свободен час в училище“

        През 2016/2017 учебна година за  пореден път в ОУ „Д-р Петър Берон“- с.Желю войвода  се реализира проект по Национална програма  „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС В УЧИЛИЩЕ“.

  Целта на проекта е да се повиши ефективността на разходите в училище чрез оптимизиране на вътрешната структура и качество на образованието. Чрез осигуряване на   заместници на отсъстващи учители да се намали броя на свободните за учениците часове и да се ангажира времето им. Да се повиши качеството на учебно-възпитателния  процес, успеваемостта на учениците, дисциплината в училище, както и опазване живота и здравето на учениците,това са основните цели,които целим да постигнем в работата   си.

  Ефект от реализирането на мярката:

      1. Ресурсно и финансово обезпечаване на образователно-възпитателния процес в училище.

      2. Свеждане до минимум свободните часове на учениците, поради отсъствия на учители.

      3. Усвояване на пълния обем часове предвиден за всеки учебен предмет и повишаване на качеството на обучение.

      4.  Повишаване на авторитета на училището сред  родителската общност.

      5.  Осигуряване на безопасни условия за възпитание и  обучение.

      6. Осигурени са допълнителни средства, необходими за заплащането на заместващите учители.

   

        През 2017/2018 учебна година в ОУ „Д-р Петър Берон“- с.Желю войвода  отново ще се реализира проекта по Национална програма  „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС В УЧИЛИЩЕ“.


  Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.