• Архив

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

  НП „Иновации в действие“ – 2022/2023

  Национална програма Иновации в действие дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни училища-партньори от цялата страна.

  Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.

  ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода е бенефициент по Модул 1: „ Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации“.

  Партньори по програмата са:

  • Основно училище „Георги Стойков Раковски“ – иновативно, обл. Враца,  с. Търнак

  • Начално училище „Отец Паисий“ – неиновативно, обл. Плевен,  с.Върбица

  Дейностите по програмата включват:

  • Обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит на място между училищата  – учители и ученици от ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода ще наблюдават иновацията в Основно училище „Георги Стойков Раковски“;

  • Обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит на място между училищата  – учители и ученици от Начално училище Основно училище „Георги Стойков Раковски“ ще наблюдават иновацията в ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода;

  • Създаване на Padlet;


  Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.