• Архив

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

  Обществен съвет

   СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ

  ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“-С.ЖЕЛЮ ВОЙВОДА 2022/2025

   

  Редовни членове:

  Председател: Антоанета Колева 

  Секретар: Зоя Ангелова 

   

  Членове:

  1. Станимир Станчев 

  2. Величка Петрова 

  3. Стоян Генов –кмет на с.Желю войвода

   

  Резервни членове:

  1. Марияна Хаджиева – кметство с.Желю войвода

  2. Данка Йорданова

  3. Зорка Йорданова

  4. Донка Василева

   

  Членовете на Обществения съвет се задължават да се запознаят с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата обнародван в ДВ бр.75/27.09.2016г., издаден от МОН и да спазват неговите разпоредби.


  ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

  Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.

  ДОКУМЕНТИ:


  Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.