• Архив

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

  Обяви

  На основание чл. 4, ал. 5, т. 6 и чл. 13б, чл. 13в и чл.13г от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения –Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”, приета с ПМС No 251от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп., бр. 89от 11.11.2016 г., в сила от 11.11.2016 г., бр.36от 5.05.2017 г., в сила от 5.05.2017 г., изм., бр. 55от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм. и доп., бр. 43от 25.05.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., бр. 53от 26.06.2018 г., в сила от 20.06.2018 г., бр. 97от 23.11.2018 г., бр. 18от 1.03.2019 г., изм., бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г. /Наредбата/, с оглед осигуряване прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в ОУ „Д-р Петър Берон“ село Желю войвода.

  Обявление по схема училищно мляко

  Обявление по схема училищен плод


  Заповед за определяне на доставчик

   


  Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.