• Архив

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

  Проект“Подкрепа за успех“ – 2021/2022

  Център за Професионално Обучение, курсове и квалификация » ВХОД модул ДО

         От м.октомври в училището ни стартира проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката. Той е насочен към ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане образователната система.

  Всички наши ученици, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети ще получат подкрепа. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование. 

  В ОУ „Д-р Петър Берон“ с. Желю войвода за учебната 2021/2022 година по дейност III от Указанията – Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците са сформирани 9 групи за допълнително обучение:

  3 клас

  1.Български език и литература с ръководител Пламена Стойкова. Период: 25.10.21 – 31.01.22 ;

  4 клас

  2.Български език и литература с ръководител Таня Йорданова. Период: 27.10.21 – 26.01.22;

  3.Математика с ръководител Таня Йорданова. Период: 25.10.21 – 24.01.22;

  5 клас

  4.Български език и литература с ръководител Елена Стоянова. Период: 27.10.21 – 26.01.22;
  5.Математика с ръководител Константин Янев. Период: 25.10.21 – 31.01.22;

  6клас

  6.Български език и литература с ръководител Нина Панайотова. Период: 27.10.21 – 26.01.22;
  7.Български език и литература с ръководител Нина Панайотова. Период: 29.10.21 – 28.01.22;

  7 клас

  8.Български език и литература с ръководител Елена Стоянова. Период: 02.11.21 – 25.01.22;
  9.Математика с ръководител Константин Янев. Период: 25.10.21 – 31.01.22;

  По дейност VII от Указанията – Дейности за работа с родителите

  През учебната 2021/2022 година в училището е назначен Образователен медиатор на пълен работен ден по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“


  УКАЗАНИЯ – изтегли

  ИНДИВИДУАЛНА КАРТА  2021/2022 – изтегли


  Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.