• Архив

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

  Проект“Твоят час“- 2017/2018

  ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

  Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности

  (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 2″

  по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

   

  Сформирани групи по Проект „Твоят час“ в ОУ“Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода

  за учебната 2017/2018 година

   

  • Групи за преодоляване на обучителни затруднения:

  1. Аз и буквите – 1 клас, 1гр.

  2. Аз и буквите – 1 клас, 2гр.

  3. Аз и буквите – 1 клас, 3гр.

  4. Четем, пишем и се забавляваме – 2 клас, 1гр.

  5. Четем, пишем и се забавляваме – 2 клас, 2гр.

  6. Език мой – 3 клас

  7. Грамотността е наш приоритет – 5 клас

  • Групи за занимания по интереси:

  1. Клуб „От извора“

  2. Клуб „Млади възрожденци“

  3. Клуб „Морал, етика и гражданско образование“

   


  Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.