• Архив

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

  Групи по интереси

  ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

  Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности

  (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 2″

  по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

   

   

  Група: Клуб „Морал, етика и гражданско образование“

  Ръководител: Пламен Петров

  Продължителност: 10.11.2017г.-29.05.2018г.

  Снимки:

   

   


  Група: Клуб „От извора“

  Ръководител: Нина Панайотова

  Продължителност: 08.11.2017г.-29.05.2018г.

  Снимки:

   

   

   

   

   

   


  Група: Клуб „Млади възрожденци“ 

  Ръководител: Радка Георгиева

  Продължителност:06.11.2017г. – 30.03.2018г.

  Снимки:   

   


  Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.