• Архив

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

  Групи по интереси

  ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

  Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности

  (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″

  по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

  Група: Спортен клуб – Футбол

  Ръководител: Гергана Стамова

  Продължителност: 10.11.2016г. – 08.06.2017г.

  Снимки: 


  Група: Театрален клуб 

  Ръководител: Яна Коларова

  Продължителност: 16.11.2016г. – 18.04.2017г.

  Снимки: 


  Група: Арт клуб

  Ръководител: Радка Георгиева

  Продължителност: 21.11.2016г. – 15.06.2017г.

  Снимки: 

   


  Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.