• Архив

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

  Групи с обучителни затруднения

  ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

  Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности

  (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 2″

  по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

   

   

  Група: „Аз и буквите“ – 1 клас, 1гр.

  Ръководител: Ивелина Стойчева

  Продължителност: 06.11.2017г. – 17.05.2018г.

  Снимки: 

   


  Група: „Аз и буквите“– 1 клас, 2гр.

  Ръководител: Ивелина Стойчева

  Продължителност: 07.11.2017г. – 15.05.2018г.

  Снимки:

   


  Група: „Аз и буквите“ – 1 клас, 3гр.

  Ръководител: Ивелина Стойчева

  Продължителност: 08.11.2017г. – 16.05.2018г.

  Снимки:

   


  Група: „Четем, пишем и се забавляваме“ – 2 клас, 1гр.

  Ръководител: Таня Йорданова

  Продължителност: 08.11.2017г. – 25.04.2018г.

  Снимки:

   


  Група: „Четем, пишем и се забавляваме“ – 2 клас, 2гр.

  Ръководител: Таня Йорданова

  Продължителност: 07.11.2017г. – 16.05.2018г.

  Снимки:

   


  Група: „Език мой“ – 3 клас

  Ръководител: Пламен Петров

  Продължителност: 07.11.2017г. – 12.04.2018г.

  Снимки:

   


  Група: „Грамотността е наш приоритет“ – 5 клас

  Ръководител: Мартина Димитрова

  Продължителност: 06.11.2017г. – 18.04.2018г. 

  Снимки:

   

   

   


   


  Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.