• Архив

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

  Групи с обучителни затруднения

  ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

  Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности

  (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″

  по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

   

  Група: Български език и литература – 1 клас

  Ръководител: Таня Йорданова

  Продължителност: 10.11.2016г. – 30.05.2017г.

  Снимки: 


  Група: Български език и литература – 1 клас, 2гр.

  Ръководител: Таня Йорданова

  Продължителност: 08.11.2016г. – 09.05.2017г.

  Снимки: 


  Група: Български език и литература – 1 клас, 3гр.

  Ръководител: Таня Йорданова

  Продължителност: 08.11.2016г. – 16.05.2017г.

  Снимки: 

   


  Група: Български език и литература – 2 клас

  Ръководител: Пламен Петров

  Продължителност: 08.11.2016г. – 16.03.2017г.

  Снимки: 


  Група: Български език и литература – 3 клас

  Ръководител: Ваня Мангова

  Продължителност: 08.11.2016г. – 05.05.2017г.

  Снимки: 


  Група: Български език и литература – 4а клас

  Ръководител: Маргарита Андонова

  Продължителност: 10.11.2016г. – 06.06.2017г.

  Снимки: 


  Група: Български език и литература – 4б клас

  Ръководител: Ивелина Стойчева

  Продължителност: 08.11.2016г. – 21.04.2017г.

  Снимки: 


  Група: Български език и литература – 4б клас,2гр.

  Ръководител: Ивелина Стойчева

  Продължителност: 08.11.2016г. – 05.05.2017г.

  Снимки: 


  Група: Български език и литература – 6 клас

  Ръководител: Нина Панайотова

  Продължителност: 08.11.2016г. – 21.04.2017г.

  Снимки: 


  Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.