• Архив

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

  Заседания

  УЧЕБНА ГОДИНА: 2023/2024

  СЪОБЩЕНИЕ

          На основание чл.19 ал.3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ бр.75 от 27.09.2016 г., отправям към Вас искане за свикване на Обществения съвет за провеждане на заседание на 10.04.2024г. от 16:00ч. в  ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода при следния дневен ред:

  • Даване на становище по първия тримесечен отчет за изпълнение на бюджета на ОУ“Д-р петър Берон“, с.Желю войвода към 31.03.2024г.

   Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.

  РУМЯНА КИРАДЖИЕВА-КУРДОВА,

  ДИРЕКТОР НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“-С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА


  СЪОБЩЕНИЕ

          На основание чл.19 ал.3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ бр.75 от 27.09.2016 г., отправям към Вас искане за свикване на Обществения съвет за провеждане на заседание на 13.03.2024г. от 16:00ч. в  ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода при следния дневен ред:

  • Даване на становище по училищния „План – прием за учебната 2024 – 2025“ в  ОУ„Д-р Петър Берон – с.Желю войвода

   Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.

  РУМЯНА КИРАДЖИЕВА-КУРДОВА,

  ДИРЕКТОР НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“-С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА


  СЪОБЩЕНИЕ

          На основание чл.19 ал.3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ бр.75 от 27.09.2016 г., отправям към Вас искане за свикване на Обществения съвет за провеждане на заседание на 05.03.2024г. от 16:00ч. в  ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода при следния дневен ред:

  • Избор на учебници и учебни комплекти за първи и трети клас, които ще се използват за учебната 2024/2025 година.

   Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.

  РУМЯНА КИРАДЖИЕВА-КУРДОВА,

  ДИРЕКТОР НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“-С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА


  СЪОБЩЕНИЕ

          На основание чл.19 ал.3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ бр.75 от 27.09.2016 г., отправям към Вас искане за свикване на Обществения съвет за провеждане на заседание на 11.01.2024г. от 16:00ч. в  ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода при следния дневен ред:

  • Представяне на отчета за четвъртото тримесечие за изпълнение на бюджета на училището, даване на становище за изпълнението на бюджета за финансовата 2023г. и становище за разпределението на бюджета за финансовата 2024г. по дейности и размера на капиталовите разходи. съгласно чл. 269, ал.1, т.4 на ЗПУО.
  • Съгласуване предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишения на постъпленията над плащанията по бюджета на училището, съгласно чл. 269, ал.1, т.5 на ЗПУО

   Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.

  РУМЯНА КИРАДЖИЕВА-КУРДОВА,

  ДИРЕКТОР НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“-С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА


  СЪОБЩЕНИЕ

          На основание чл.19 ал.3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ бр.75 от 27.09.2016 г., отправям към Вас искане за свикване на Обществения съвет за провеждане на заседание на 09.10.2023г. от 16:00ч. в  ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода при следния дневен ред:

  • Представяне на отчет за третото тримесечие за изпълнението на бюджета на ОУ  “Д-р Петър Берон “ – с. Желю войвода към 30.09.2023г .
  • Изготвяне на годишен отчет на Обществения съвет, съгласно чл.17, ал.1 от Правилника за Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към училищата, издаден от Министерство на образованието и науката

   Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.

  РУМЯНА КИРАДЖИЕВА-КУРДОВА,

  ДИРЕКТОР НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“-С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА


  Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.