• Архив

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

  Заседания

  УЧЕБНА ГОДИНА: 2023/2024

  СЪОБЩЕНИЕ

          На основание чл.19 ал.3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, обн. ДВ бр.75 от 27.09.2016 г., отправям към Вас искане за свикване на Обществения съвет за провеждане на заседание на 09.10.2023г. от 16:00ч. в  ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода при следния дневен ред:

  • Представяне на отчет за третото тримесечие за изпълнението на бюджета на ОУ  “Д-р Петър Берон “ – с. Желю войвода към 30.09.2023г .
  • Изготвяне на годишен отчет на Обществения съвет, съгласно чл.17, ал.1 от Правилника за Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към училищата, издаден от Министерство на образованието и науката

   Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода.

  РУМЯНА КИРАДЖИЕВА-КУРДОВА,

  ДИРЕКТОР НА ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“-С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА


  Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.