• Архив

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

   

  На основание Решение № 472 на Министерския съвет от 09 юли 2018 година за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2018/2019 година, ОУ“Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода получи статут на иновативно училище.

   

  Проектът, който училището ще реализира в рамките на следващите четири години е свързан с въвеждането на допълнителни часове по „Информационни технологии“ и се нарича „ИТ Знайко“.

  ОПИСАНИЕ НА ИНОВАЦИЯТА

  Иновацията ще обхване периода 2018/2022 г. Водеща роля при нейното реализиране е въвеждането на иновация по отношение използваните методите на преподаване в училище, за ученици от 2-ри до 4-ти клас, които ще изучават „Информационни технологии – IT Знайко“ – ФУЧ, 32 часа/1 седмично/. Ще използваме нова, модерна образователна среда – а именно, ще внедрим използването на адаптивна система за обучение , която се нагажда съгласно индивидуалните познания и умения на всяко дете. В процеса на обучение всяко дете ще получава индивидуална помощ и адаптирани по трудност задачи – съгласно собствените си нужди от обучение. Игровият подход е изключително подходящ и това гарантира: заинтересованост у децата, задържане на техния интерес, постигане на по-високи и трайни резултати.

  Обучението по „Информационни технологии – IT Знайко“ ще се прилага за всички ученици от: 2018/2019 – от II до III клас 2019/2020 – от II до IV клас 2020/2021 – от II до IV клас 2021/2022 – от II до IV клас.

   

  ОСНОВНИ ЦЕЛИ

  • Осъзнаване ролята и значението на компютърните системи и информационни технологии в живота на хората.

  • Използване на основните информационни дейности при изпълнение на разнообразни учебни задачи.

  • Усъвършенстване на практически умения за използване на приложни програми.

  • Спазване на основни здравни и етични правила при работа с компютър.

  • Стимулиране и съхраняване на естествената любознателност на учениците при работа с компютъра и желание за експериментиране при изпълнение на учебни задачи.


  Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.