• Архив

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

  Кабинет по училищна медиация

   
  Ако някой те тормози

  да се сбиеш се наложи

  или имаш ти проблеми

  със съученици по – големи

  и на най-различни теми

  Знай, че може да разчиташ

  във училище на някой.

   МЕДИАТОР се нарича 

  и да пази тайни той обича.

   

  От 2016/2017 учебна година в ОУ“Д-р Петър Берон“, село Желю войвода, отвори врати кабинет по училищно посредничество /училищна медиация/. Кабинетът е част от мрежата кабинети по училищна медиация на територията на Регионално управление на образованието – Сливен. В кабинета работи учител – медиатор, като тенденцията е да се включат и обучени ученици – медиатори. 

  Целта е да се работи за ефективното разрешаване на всеки конфликт, преди да се стигне до административни санкции от страна на директора или до насилие. Методиката за обучение на учителите и учениците медиатори е разработена от експертите на Фондация „Европартньори 2007“.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Какво е училищно посредничество /училищна медиация/ 

  Училищната медиация е процес на управление на конфликтите в училище и разпределение на отговорности между засегнатите страни. Тя позволява изграждането на нови модели на комуникация и автономност.

  Принципи на училищното посредничество /училищна медиация/

  • Доброволност и равнопоставеност – Страните имат равни възможности за участие в процедурата по медиация. Те участват в процедурата по своя воля и може по всяко време да се оттеглят

  • Неутралност и безпристрастност – Училищният медиаторне проявява пристрастие и не налага решение на спора. В процедурата по медиация всички въпроси се уреждат по взаимно съгласие на страните.

  • Поверителност – Разискванията във връзка със спора са поверителни. Участниците в процедурата по медиация са длъжни да пазят в тайна всички обстоятелства, факти и документи, които са им станали известни в хода на процедурата.

  Цели на училищното посредничество /училищна медиация/

  • Улеснява диалога на страните в конфликта в училище

  • позволява преразглеждане на проблемите, произтичащи от взаимодействията ученик – ученик, ученик – учител и др.

  • търси общия фокус на интересите при вземане на решения

  • Преценява интересите и потребностите на страните в конфликта


  Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.