• Архив

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

  НП„Заедно в грижата за всеки ученик“ – 2021/2022

  НП „Заедно в грижата за всеки ученик“ – 2021/2022

  Обща цел: Повишаване качеството на образователния процес чрез осигуряване на плавен преход между началния и прогимназиалния етап на основно образование. Изпълнението на настоящата програма ще има като краен ефект придобиване на увереност в собствените възможности, задържане на учениците в училище и мотивация за успешен преход в следващ образователен етап.

  Модул 3 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап

  Дейността се осъществява от екип от учители – учител в начален и прогимназиален и е насочена към подготовка за по-плавни преходи между IV  и V клас, обмяна на добри практики между педагогическите специалисти, разширяване на познанията за възрастовите особености на учениците и адекватна реакция за подкрепата им.

  Ръководители:

  1. Таня Йорданова – главен учител начален етап, Константин Янев – учител прогимназиален етап, Математика

  2. Таня Йорданова – главен учител начален етап, Елена Стоянова – учител прогимназиален етап, Български език и литература

   


  Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.