• Архив

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

  НП“Иновации в действие“

  Мобилност – 2020/2021


  ПЪРВА МОБИЛНОСТ

  На 03.06.2021г.  посетиха  ОУ“Васил Левски“ – с.Градище, община Шумен.

  Целта на посещението ни беше свързана с провеждане на мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации по НП „Иновации в действие”. Запознахме се с опита им при прилагане на иновативни методи на обучение. На срещата  всички имаха възможност да наблюдават открит урок на тема: Иновативна класна стая, чрез която се запознаха със същностна на иновацията в училището.

  Ръководител на групата беше г-жа Радка Георгиева – Гинева и заедно с още двама учители –  Нина Панайотова и Елена Стоянова и учениците –  Димитър Асенов Димитров, Николинка Иванова Дончева, Росанка Божидарова Жекова, Христо Асенов Рашков, Юрка Христова Рашкова.

  Всички получиха рекламни материали, свързани с иновацията и удостоверение за участие.

  ВТОРА МОБИЛНОСТ

  В ОУ„Д-р Петър Берон”- с.Желю войвода, в периода 08.06 – 09.06.2021г.,  се проведе мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации по НП „Иновации в действие”. Програмата дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики, чрез посещение на място на учители и ученици в избрано училище – „партньор”.

  В проведената мобилност  взеха участие 11 учители и 17 ученици от ОУ“Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода, община Сливен – домакин и ОУ „Васил Левски” с. Градище, обл. Шумен – гост, което е иновативно и ОУ „Георги Бенковски” с. Беломорци, общ. Омуртаг – гост, което не е вписано в списъка на иновативните училища.

  Целта на мобилността беше гостите да се запознаят с опита в прилагане на иновативни методи на обучение. На срещата  всички имаха възможност да наблюдават открит урок по Информационни технологии – ИТ Знайко и презентация, чрез която се запознаха със същностна на иновацията в училището.

  С много настроение във формални и неформални разговори учителите от трите училища обмениха мнения и идеи във връзка с образователната иновация. Всички участници получиха удостоверения за участие и рекламни материали, свързани с иновацията и НП “Иновации в действие“.

  Специален гост на срещата беше г-жа Йорданка Стоилова-старши експерт за образованието в начален етап, РУО Сливен, която извърши мониторинг по изпълнение на дейностите.

   

   

  Мобилност – 2019/2020


  В ОУ „Д-р Петър Берон” в периода 18.11-19.11.2019г се проведе мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации по НП „Иновации в действие”. Програмата дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики, чрез посещение на място на учители и ученици в избрано училище – „партньор”. В проведената мобилност взеха участие учители и ученици от ОУ „Панайот Волов” с. Мадара, обл. Шумен, невписано в списъка на иновативните училища и ОУ „Христо Смирненски” с. Строево, общ. Пловдив, което е иновативно училище.
  Целта на мобилността беше гостите да се запознаят с опита в прилагане на иновативни методи на обучение. На срещата всички имаха възможност да наблюдават открит урок по ИТ и презентация, чрез която се запознаха със същностна на иновацията в училището.
  Беше осъществен мониторинг от старши експерт от РУО Сливен – г-жа Веселина Бонева.

  линк към статията:https://sliveninfo.bg/оу-д-р-петър-берон-село-желю-войвода-ра/


  ОУ „Д-р Петър Берон“ с. Желю войвода реализира мобилност за иновации и добри практики по национална програма “Иновации в действие”

  Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.

  ОУ “Д-р Петър Берон“ с. Желю войвода, като иновативно училище участва в НП “Иновации в действие”. Тя дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез контакти и посещения между училища-партньори от цялата страна.

  На 11.11.2019г. в с. Строево, обл. Пловдив се проведе сътрудничество между ОУ „Христо Смирненски“ и ОУ “Д-р Петър Берон“. В срещата взеха участие шест ученици от трети клас от с. Желю войвода и техните учители по Информационни технологии. По време на мобилността участниците имаха възможност да посетят открит урок по Основи на програмирането. Посредством училищната мобилност се изгражда устойчивост на училищните иновации.


  Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.