• Архив

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

  НП „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот“ – 2021/2022

  НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“

   

  Основна цел:

  • Привличане на родителите в училищния живот на децата им за допринасяне на по-лесна адаптация и социализация на учениците в училищна среда

  • Учениците да възприемат себе си като част от едно цяло

  • Постигане на по – висок контрол от страна на родителите към осигуряване на присъствие на учениците в училище

  Очаквани резултати:

  • Подобрена комуникация  и партньорство между родители, учители, ученици

  • Продължаване на образованието след VII клас и по – успешна реализация

  • Повишаване успеха на учениците

  • Намаляване броя на отсъствията по неуважителни причини

  Планирани дейности:

  • Провеждане на срещи с родителите, чиито деца ще бъдат ученици в I клас, през учебната 2021/2022

  Първа среща

  Тема на срещата: Ранно откриване на заложбите и способностите на всеки ученик и насърчаване на развитието им

  Дата на провеждане на срещата 19.04.2022г.

  Специални гости: Специалист от МКБППМН – гр. Сливен

  Втора среща

  Тема на срещата: Поощряване и стимулиране на учениците, както в училище така и в къщи

  Дата на провеждане на срещата 29.04.2022г.

  Специални гости: Специалист от МКБППМН – гр. Сливен


  • Провеждане на срещи с родителите, чиито деца ще бъдат ученици в  клас IV през учебната 2021/2022

  Първа среща

  Тема на срещата: Мотивация и нагласи за учене.

  Дата на провеждане на срещата 19.04.2022г.

  Специални гости: Специалист от МКБППМН – гр. Сливен

  Втора среща

  Тема на срещата: Родителски контрол към осигуряване на присъствието на учениците в училище

  Дата на провеждане на срещата 29.04.2022г.

  Специални гости: Специалист от МКБППМН – гр. Сливен


  • Провеждане на срещи с родителите, чиито деца ще бъдат ученици в V клас през учебната 2021/2022

  Първа среща

  Тема на срещата: Негативното влияние на средата – на улицата / приятелския кръг

  Дата на провеждане на срещата 19.04.2022г.

  Специални гости: Специалист от МКБППМН – гр. Сливен

  Втора среща

  Тема на срещата: Участие на родителите в домашното обучение на децата си

  Дата на провеждане на срещата 29.04.2022г.

  Специални гости: Специалист от МКБППМН – гр. Сливен


  • Провеждане на срещи с родителите, чиито деца ще бъдат ученици в VII клас през учебната 2021/2022

  Първа среща

  Тема на срещата:Превенция на ранните бракове

  Дата на провеждане на срещата 19.04.2022г.

  Специални гости: Специалист от МКБППМН – гр. Сливен

  Втора среща

  Тема на срещата: Продължаване на образованието след VII клас

  Дата на провеждане на срещата 29.04.2022г.

  Специални гости: Специалист от МКБППМН – гр. Сливен


  • Провеждане на общо мероприятие за I – IV клас и   V-VII клас

  Дата на провеждане на срещата 18.05.2021г.

  Специални гости: Специалист от МКБППМН – гр. Сливен


  Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.