• Архив

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

  Програми и проекти

  УЧЕБНА ГОДИНА: 2021/2022

  1. НП „Иновации в действие“ – за повече информация

  2. НП „Занимания по интереси“ – за повече информация

  3. НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ – за повече информация

  4. НП „Заедно в грижата за всеки ученик“ – за повече информация

  5. НП „ИКТ – Средства за електронен дневник за училища, ЦПЛР и ЦСОП”

  6. НП „Без свободен час“ – Модул 1 и Модул 3

  7. НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала”

  8. Проект „Подкрепа за успех“ – за повече информация

  9. Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на криза“ – за повече информация

  10.  Схеми „Училищен плод“ и “Училищно мляко“ към Държавен фонд „Земеделие“


  Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.