• Архив

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

  Проект „Подкрепа за успех“ – 2019/2020

  група: Български език и Литература 1 клас

  Ръководител: Александрина Александрова

  продължителност: 05.11.2019 – 29.05.2020


  група: Български език и Литература 2 клас

  Ръководител: Ваня Мангова

  продължителност: 05.11.2019 – 29.05.2020


  група: Български език и Литература 3 клас

  Ръководител: Ивелина Стойчева-Дръндарова

  продължителност: 05.11.2019 – 29.05.2020


  група: Български език и Литература 4 клас

  Ръководител: Таня Йорданова

  продължителност: 05.11.2019 – 12.06.2020


  група: Български език и Литература 5 клас

  Ръководител: Ташка Никифорова

  продължителност: 05.11.2019 – 12.06.2020


  група: Български език и Литература 6А клас

  Ръководител: Нина Панйотова

  продължителност: 08.11.2019 – 26.06.2020


  група: Български език и Литература 6Б клас

  Ръководител: Елена Стоянова

  продължителност: 05.11.2019 – 12.06.2020


  група: Български език и Литература 7 клас

  Ръководител: Ташка Никифорова

  продължителност: 05.11.2019 – 30.06.2020


  група: Математика 1 клас

  Ръководител: Александрина Александрова

  продължителност: 05.11.2019 – 29.05.2020


  група: Математика 2 клас

  Ръководител: Ваня Мангова

  продължителност: 05.11.2019 – 29.05.2020


  група: Математика 3 клас

  Ръководител: Ивелина Стойчева-Дръндарова

  продължителност: 05.11.2019 – 29.05.2020


  група: Математика 4 клас

  Ръководител: Таня Йорданова

  продължителност: 05.11.2019 – 12.06.2020


  група: Математика 5 клас

  Ръководител: Константин Янев

  продължителност: 05.11.2019 – 12.06.2020


  група: Математика 7 клас

  Ръководител: Константин Янев

  продължителност: 05.11.2019 – 26.06.2020


  По дейност VII от Указанията – Дейности за работа с родителите
  През учебната 2019/2020 година в училището е назначен Образователен медиатор  по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“


  Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.