• Архив

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

  Проект „Твоят час“

  ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

  Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности

  (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″

  по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

   


  Документи, подпомагащи дейностите по Проекта:


  АНКЕТИ за проучване степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проекта „Твоят час“

  Анкета за учениците: http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx 

  Анкета за родителите: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx 

  Анкета за членовете на съветите „Твоят час“: http://tvoiatchas.mon.bg/Advisory-Questionnaire.aspx 

  Анкетите са анонимни и могат да бъдат попълвани до 01.07.2018 г.


  Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.