• Архив

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

  Публични изяви на учениците

  ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

  Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности

  (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″

  по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

   

  Дата: 19.12.2016 г. 

  Група: Арт клуб

  Тема: Коледно представяне на ръчно изработените аранжировки и декорации.

  Ръководител: Радка Георгиева


  Дата: 21.12.2016 г. 

  Група: Театрален клуб

  Тема: Драматизация на приказка за Коледа

  Ръководител: Яна Коларова


  Дата: 16.03.2017 г. 

  Група: Български език и литература – 2 клас

  Тема: Аз мога да чета и да превърна това в цветна красота 

  Ръководител: Пламен Петров


  Дата: 22.03.2017 г. 

  Група: Театрален клуб

  Тема: „Не съм от тях“ – драматизация

  Ръководител: Яна Коларова


  Дата: 22.03.2017 г. 

  Група: Спортен клуб – Футбол

  Тема: Турнир по футбол

  Ръководител: Гергана Стамова


  Дата: 18.04.2017 г. 

  Група: Театрален клуб

  Тема: Представление на „От небето падат камъчета“

  Ръководител: Яна Коларова


  Дата: 21.04.2017 г. 

  Група: Български език и литература – 4б.клас, 1гр.

  Тема: Състезание по правопис. Състезание за най-добър четец.

  Ръководител: Ивелина Стойчева


  Дата: 28.04.2017 г. 

  Група: Български език и литература – 6 клас

  Тема: „Заедно учим“ – Състезание по правопис и краснопис

  Ръководител: Нина Панайотова


  Дата: 05.05.2017 г. 

  Група: Български език и литература – 4б.клас, 2гр.

  Тема: Състезание по правопис. Състезание за най-добър четец.

  Ръководител: Ивелина Стойчева


  Дата: 05.05.2017 г. 

  Група: Български език и литература – 3.клас

  Тема: Четене на любима българска народна приказка

  Ръководител: Ваня Мангова


  Дата: 09.05.2017 г. 

  Група: Български език и литература – 1.клас, 2гр.

  Тема: Тържество на буквите.

  Ръководител: Таня Йорданова


  Дата: 16.05.2017 г. 

  Група: Български език и литература – 1.клас, 3гр.

  Тема: Тържество на буквите.

  Ръководител: Таня Йорданова


  Дата: 30.05.2017 г. 

  Група: Български език и литература – 1.клас, 1гр.

  Тема: Тържество на буквите.

  Ръководител: Таня Йорданова

   


  Дата: 06.06.2017 г. 

  Група: Български език и литература – 4а.клас

  Тема: „Знаем правилно да пишем и четем“

  Ръководител: Маргарита Андонова


  Дата: 08.06.2017 г. 

  Група: Спортен клуб – Футбол

  Тема: Футбол – Турнир по футбол

  Ръководител: Гергана Стамова


  Дата: 15.06.2017 г. 

  Група: Арт клуб

  Тема: Финално представяне на ръчно изработените аранжировки и декорации.

  Ръководител: Радка Георгиева

   

   


  Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.