• Архив

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

  Публични изяви на учениците

  ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

  Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности

  (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 2″

  по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

   

   

  Дата: 29.05.2018г.

  Група: Клуб „Морал, етика и гражданско образование“

  Тема: Колко е голям светът !

  Ръководител: Пламен Петров

  Снимки:


  Дата: 29.05.2018г.

  Група: Клуб „От извора“

  Тема: Веселбата на финала – надиграване. Раздаване на грамоти.

  Ръководител:Нина Панайотова

  Снимки:


  Дата: 17.05.2018г.

  Група: „Аз и буквите“ – 1 клас, 1гр.

  Тема: Тържество на буквите

  Ръководител: Ивелина Стойчева

  Снимки:


   Дата: 16.05.2018г.

  Група: „Четем, пишем и се забавляваме“ – 2 клас, 2гр.

  Тема: Какво научих във втори клас ?

  Ръководител: Таня Йорданова

  Снимки:


  Дата: 16.05.2018г.

  Група: „Аз и буквите“ – 1 клас, 3гр.

  Тема: Тържество на буквите

  Ръководител: Ивелина Стойчева

  Снимки:


  Дата: 15.05.2018г.

  Група: „Аз и буквите“ – 1 клас, 2гр.

  Тема: Тържество на буквите

  Ръководител: Ивелина Стойчева

  Снимки:


   

  Дата: 25.04.2018г.

  Група: „Четем, пишем и се забавляваме“ – 2 клас, 1гр.

  Тема: Какво научих във втори клас ?

  Ръководител: Таня Йорданова

  Снимки:


   

  Дата: 18.04.2018г.

  Група: „Грамотността е наш приоритет“ – 5 клас

  Тема: Вече може да пишем грамотно

  Ръководител: Мартина Димитрова

  Снимки:


  Дата: 12.04.2018г.

  Група: „Език мой“ – 3 клас

  Тема: Богатството на българския език

  Ръководител: Пламен Петров

  Снимки:


  Дата: 30.03.2018г.

  Група: Клуб „Млади възрожденци“

  Тема: Най- доброто от дейността на Клуб „Млади възрожденци“. Връчване на сертификати.

  Ръководител: Радка Георгиева

  Снимки:


  Дата: 30.03.2017г.

  Група: Клуб „От извора“

  Тема: Да поиграем и попеем на сцена

  Ръководител:Нина Панайотова

  Снимки:


   

  Дата: 12.02.2018г.

  Група: Клуб „Млади възрожденци“

  Тема:Проект „Народните будители и АЗ“ – организиране на вътрешноучилищно състезание – двубой.

  Ръководител: Радка Георгиева

  Снимки:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   Дата: 12.02.2018г.

  Група: Клуб „Морал, етика и гражданско образование“

  Тема: Как се храним ?

  Ръководител: Пламен Петров

  Снимки:

   


  Дата: 20.12.2017г.

  Група: Клуб „От извора“

  Тема: Посрещане на Коледа

  Ръководител:Нина Панайотова

  Снимки:

   


  Дата: 20.12.2017г.

  Група: Клуб „Млади възрожденци“

  Тема: „На Коледа стават чудеса“ – Коледен базар

  Ръководител: Радка Георгиева

  Снимки:

   


  Дата: 20.12.2017г.

  Група: „Език мой“ – 3 клас

  Тема: Коледна магия

  Ръководител: Пламен Петров

  Снимки:  Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.