• Архив

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

  Учители

  НАЧАЛЕН ЕТАП

   

   

  1. ТАНЯ ЙОРДАНОВА – ГЛАВЕН УЧИТЕЛ, НАЧАЛЕН ЕТАП

   КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА IV КЛАС

  2.  АЛЕКСАНДРИНА АЛЕКСАНДРОВА – УЧИТЕЛ, НАЧАЛЕН ЕТАП

   КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА I КЛАС

  3. ВАНЯ МАНГОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ, НАЧАЛЕН ЕТАП

   КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА II КЛАС

  4. ИВЕЛИНА СТОЙЧЕВА – УЧИТЕЛ, НАЧАЛЕН ЕТАП

   КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА III КЛАС

   

  ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

   

   

   

  1. НИНА ПАНАЙОТОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ

   УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ: АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

   КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА VII КЛАС

  2. КОНСТАНТИН ЯНЕВ – УЧИТЕЛ

   УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА

  3. ТАШКА НИКИФОРОВА – УЧИТЕЛ

   УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

   КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА V. КЛАС

  4. ЕЛЕНА СТОЯНОВА – УЧИТЕЛ

   УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

   КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА VIБ. КЛАС

  5.  

   РЕМЗИ АХМЕД – УЧИТЕЛ

   УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА;

   БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ;

   КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА VIА. КЛАС


  6. ГЕРГАНА СТАМОВА – УЧИТЕЛ, СПОРТНА ПОДГОТОВКА

   УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

  7. КОНСТАНТИН ЕНЧЕВ – РЪКОВОДИТЕЛ НА НАПРАВЛЕНИЕ  „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“

   УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

   

  УЧИТЕЛИ ЦДО

   

   

   

  1. ГЕРГАНА СТЕФАНОВА – УЧИТЕЛ, НАЧАЛЕН ЕТАП

   ЦДО, I КЛАС

  2. МАРГАРИТА АНДОНОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ, НАЧАЛЕН ЕТАП

   ЦДО, II  КЛАС

  3. ХРИСТИНА КАДИЙСКА – УЧИТЕЛ, НАЧАЛЕН ЕТАП

   ЦДО, III КЛАС

  4. ПЛАМЕН ПЕТРОВ- УЧИТЕЛ,НАЧАЛЕН ЕТАП

   ЦДО, IV КЛАС

  ПСИХОЛОГ И РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

   

   

   

  1. ВЕЛИЧКО ДОБРЕВ – ПСИХОЛОГ

        СИЛВЕНА ДИМИТРОВА – РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ


  Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.