• Архив

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

  Административни Услуги

  Административни Услуги предоставяни от ОУ „Д-р Петър Берон“ с. Желю войвода

  съгласно Наредбата за административното обслужване (РМС 704/05.10.2018)

  Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.

  Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава.

  Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

  Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища.


  Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.