• Архив

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

  03 юни 2021

  Участие в кръгла маса на тема: Иновации – образователни процеси – модерност“ по НП“Иновации в действие“, модул 2: „Форуми за иновации в образованието“

  За първи път в област Сливен се организира кръгла маса на тема: „Иновации – образователни процеси- модерност“, на която ученици и учители споделиха опита си по създаване и прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот.

  Форумът имаше за цел:

  – да съдейства за утвърждаване ролята на иновативните училища и изграждането на мрежа от образователни институции за мултиплициране и партньорство;

  – да популяризира добрия педагогически опит и успехите на педагогическите специалисти, провокиращи креативното мислене и активното включване на учениците в иновативните процеси;

  – конструктивно и диалогично да обсъди проблемите и бъдещите приоритети в процеса на целенасочено и планирано подобряване качеството на образование, чрез въведените иновативни елементи.

  Кръглата маса се организира в две тематични направления за представяне на добри практики:

  „Иновативните образователни процеси“;

  „Иновациите – път към модерното училище“.

  Участие във форума взеха 88 учители и ученици от 11 училища от област Сливен и 3 училища от страната. Презентация за иновативната практива в ОУ“Д-р петър Берон“-с.Желю войвода подготви г-жа Радка Георгиева – Гинева – Ръководител направление ИКТ.

  В работата на форума се включиха Асен Петров – държавен експерт от МОН, Милена Чолакова – началник на РУО –Сливен, Лидия Димитрова – председател на Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедание към Общински съвет Сливен, преподаватели от ТУ София, филиал Сливен и заместник-министъра на образованието и науката Мария Гайдарова.


  Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.