• Архив

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ –

  РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ“

   

  Основната цел на проекта е привличането на родителите в училищния живот на децата им , което ще допринесе за по-лесната адаптация и социализация на учениците в училищната среда; ще превърне училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за преживявания и учене на учениците; ще развие положително им отношение към ученето и редовното им посещение в училище.

   По-конкретните цели са активно участие на родителите в обсъждането на актуални за децата им въпроси от училищния живот; при вземането на решения и тяхното реализиране; в предлагането на различни теми за дискусия, в провеждането на различни инициативи и събития. Също така подобряване на комуникацията между родител-учител-ученик за изграждане на доверие, уважение и толерантност. И не на последно място активното участие на родителите в организирането и провеждането на срещи на паралелката,   както и провеждането на едно общо мероприятие на паралелките от 1 до 7 клас.

   

  През месец април бяха организирани и проведени срещи с родителите на учениците от 1, 4, 5 и 7 клас.

  На 19.04. 2022, на организираната родителска среща, бяха обсъдени следните теми:

  • Първи клас: Ранно откриване на заложбите и способностите на всеки ученик и насърчаване на развитието им.

  • Четвърти клас: Мотивация и нагласи за учене.

  • Пети клас: Негативното влияние на средата – на улицата / приятелския кръг.

  • Седми клас: Превенция на ранните бракове.

  На 29.04. 2022, на организираната родителска среща, бяха обсъдени следните теми:

  • Първи клас: Поощряване и стимулиране на учениците, както в училище така и в къщи.

  • Четвърти клас: Родителски контрол към осигуряване на присъствието на учениците в училище.

  • Пети клас: Участие на родителите в домашното обучение на децата си.

  • Седми клас: Продължаване на образованието след VII клас.

   

   


  Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.