• Архив

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

  На 16 ноември – Ден на толерантността бе представена презентация на учениците от ученическия съвет. Те имаха задачата да я споделят и припомнят на своите съученици какво е толератност . За учениците в начален етап бяха подготвени работни материали, а за учениците в прогимназиален етап се проведе беседа, на тема „Какво е толерантност и кои неща не бива да бъдат толерирани“.

  Принципи на толерантността:

  ????Лесно е да мразиш, трудно е да обичаш.

  ????Един за всички, всички за един!

  ????Рамките ограничават човешкия дух.

  ????Ако потърсиш доброто във всекиго, ще го намериш и в себе си.

  ????Не издигай стени!

  ????Търпение, доброжелателност, разбиране.

  ????Не бъди безразличен!

  ????Обичай!

  ????Старай се да си искрен, добронамерен, сдържан, отстъпчив!

  ❤Това е да бъдеш ЧОВЕК!❤

  На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността. Като член първи е залегнала дефиницията на това що е толерантност.

  Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.

  За да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свободата на мисълта, съвестта и убежденията.


  Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.