• Архив

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

  Нормативни документи

  2022/2023 учебна година


  1. Стратегия за развитие на училището – 2020/2024;

  2. Правилник за дейността на училището;

  3. Годишен план за дейността на училището;

  4. Програма за превенция на ранното напускане на училище;

  5. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;

  6. Форми на обучение;

  7. Учебен план;

  8. Етичен кодекс.

  9. Организация на учебния ден

  10. Училищна програма за извънкласни дейности „Занимания по интереси“

  11. План за действие по време на COVID-19 пандемия

  12. Система от символи на качествените показатели за поставяне на оценки с качествен показател въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от 1 – 3 клас

  2021/2022 учебна година


  1. Стратегия за развитие на училището – 2020/2024;

  2. Правилник за дейността на училището;

  3. Годишен план за дейността на училището;

  4. Програма за превенция на ранното напускане на училище;

  5. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;

  6. Форми на обучение;

  7. Учебен план;

  8. Етичен кодекс.

  9. Организация на учебния ден

  10. Училищна програма за извънкласни дейности „Занимания по интереси“

  11. План за действие по време на COVID-19 пандемия

  12. Система от символи на качествените показатели за поставяне на оценки с качествен показател въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от 1 – 3 клас

   

  2020/2021 учебна година


  1. Стратегия за развитие на училището – 2020/2024;

  2. Правилник за дейността на училището;

  3. Годишен план за дейността на училището;

  4. Програма за превенция на ранното напускане на училище;

  5. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;

  6. Форми на обучение;

  7. Учебен план;

  8. Етичен кодекс.

  9. План за действие по време на COVID-19 пандемия

  10. Организация на учебния ден

  11. Програма за ГЗЕИ образование

  12. Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

   

   

  2019/2020 учебна година


  1. Стратегия за развитие на училището – 2016/2020;

  2. Правилник за дейността на училището;

  3. Годишен план за дейността на училището;

  4. Програма за превенция на ранното напускане на училище;

  5. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;

  6. Форми на обучение;

  7. Учебен план;

  8. Етичен кодекс.

   


  Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.